Algemene voorwaarden - Leveringsvoorwaarden

 

1. Algemeen

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Galileo Trainingscenter vzw gesloten overeenkomsten. De opleidingswebsite (http://www.galileo-tc.be) is eigendom van Galileo Trainingscenter vzw. Door een bestelling te plaatsen verklaart de koper zich akkoord met de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle schriftelijk of gedrukte voorwaarden van de koper. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en voorafgaandelijk door Galileo Trainingscenter vzw werden aanvaard.

 

2. Inschrijvingen

Alle inschrijvingen gebeuren online op de website http://www.galileo-tc.be of in de winkel van WayPoint Leuven. Na betaling krijgt u van ons een bevestiging van uw inschrijving via e-mail. Onze lesgevers beschikken over een lijst waarop staat wie ingeschreven is voor een welbepaalde opleiding. Breng op de opleiding zelf een kopie van uw inschrijving mee of zorg ervoor dat u uw identiteit kenbaar kan maken door middel van een geldig identiteitsbewijs. Elke inschrijving (aantal 1) is voor deelname van één persoon, het is niet toegestaan om met meer personen dan ingeschreven naar de opleiding te komen.

 

3. Betalingen

Na uw bestelling krijgt u een e-mail met de betalingsgegevens. U mag het geld overschrijven of cash betalen in de winkel van WayPoint Leuven. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling.

 

4. Opleidingscheques

Met de opleidingscheques van WayPoint Leuven (Point2 BVBA) kan u tot maximaal 20 euro korting krijgen op een opleiding naar keuze. Om van deze korting te genieten, dient u uw opleidingscheque mee te brengen op de dag van de opleiding. Hier krijgt u dan uw korting terugbetaald. Op de opleidingscheques staat vermeld tot wanneer deze geldig zijn. Bij een inschrijving op onze website dient u dus het volledige bedrag te betalen, de korting wordt pas achteraf in rekening gebracht op de dag van de opleiding.

 

5. Garantie

Galileo Trainingscenter vzw garandeert de kwaliteit van de door hen geleverde opleidingen. De opleidingen worden gegeven door deskundige en ervaren lesgevers. Alle klanten krijgen na de opleiding de mogelijkheid om feedback te geven door middel van een evaluatieformulier. Moest de opleiding om één of andere reden niet voldoen, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met Galileo Trainingscenter vzw (via telefoon of e-mail).

 

6. Persoonlijke informatie

Uw persoonlijke informatie wordt in een geautomatiseerd klantenbestand opgenomen en niet aan derden ter beschikking gesteld. Deze informatie kan door Galileo Trainingscenter vzw gebruikt worden om u op de hoogte te houden van uw bestelling, informatie te verschaffen of voor publiciteitsdoeleinden. De koper kan zijn persoonlijke informatie opvragen, wijzigen of laten verwijderen. De koper kan ook vragen zijn gegevens niet te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.

 

7. Restitutievoorwaarden

Galileo Trainingscenter vzw behoudt zich het recht een opleiding kosteloos te annuleren, u wordt natuurlijk tijdig verwittigd en krijgt uw inschrijvingsgeld terug betaald. Andere terugbetalingen worden in principe niet verleend. In bepaalde gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. De klant wordt vriendelijk verzocht hiervoor tijdig contact op te nemen met Galileo Trainingscenter vzw (via telefoon of e-mail).

 

8. Klachten

Indien u klachten heeft, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met Galileo Trainingscenter vzw (via telefoon of e-mail). Wij doen ons uiterste best om een passende oplossing voor uw klacht te vinden.

 

9. Contact

Galileo Trainingscenter vzw, uitbatingszetel: Leuvensestraat 18 -3010 Kessel-Lo, maatschappelijke zetel: Borstelsstraat 4 - 3010 Kessel-Lo, T +32 (0)475 77 60 06, www.galileo-tc.be, rekeningnummer: BE12 7340 3186 3192 EUR

 

10. Toepasselijk recht

Elke betwisting is onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement van de leverancier waar de hoofdzetel van de maatschappij gevestigd is. Alleen het Belgische recht is van toepassing.

 

11. Disclaimer

De website http://www.galileo-tc.be is met de grootst mogelijke zorg opgesteld en we doen er alles aan om de inhoud correct te houden. Galileo Trainingscenter vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele foutieve informatie.